Корисні поради
на всі випадки життя
» » Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

Додано: 22.09.15
Рубрика: Цікаве

Судово-медична експертиза, або СМЕ – це одне з найбільш затребуваних, дорогих і складних досліджень. Застосовують його при вирішенні біологічних і медичних питань, що виникають у діяльності слідчих і судових органів.

Класифікація

Існують такі види судмедекспертизи, як первинна і додаткова, повторна та одноосібна, за участю фахівців-консультантів, а також комісійна і комплексна. Розглянемо їх докладніше.

Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

Первинна експертиза – це первинне дослідження об'єкта судово-медичного плану. Таку СМЕ призначають при необхідності спеціальних пізнань в техніці, науці, ремеслі або мистецтві. Дана процедура проводиться або при безпосередньому огляді об'єкта, або за наявними у справі речовими доказами.
Варто сказати, що, як правило, проведення судмедекспертизи обмежується лише даним видом дослідження. При цьому видане фахівцями висновок вважається остаточним і приймається до уваги наслідком.

Іноді може бути призначена додаткова експертиза. Необхідність її проведення виникає в тих випадках, коли є ознаки недостатньої повноти виданого висновку або його неясності. Така СМЕ доручається або вже проводив її, або іншому експерту. При отриманні достатніх даних виникають підстави для видачі остаточного висновку. Для цього проводиться дослідження, яке складається з ряду етапів.

Такий вид експертизи, як повторна, також призначають при неповноті дані первинного дослідження. Тільки, на відміну від додаткового, її доручають виконувати іншого фахівця. Іноді повторна судмедекспертиза проводиться комісійно.
На практиці існують випадки, коли слідчим або судом приймається рішення про проведення третього дослідження. Це відбувається тоді, коли первинна і повторна судмедекспертиза суперечать один одному. У цьому випадку фахівці повинні бути ознайомлені з раніше виданими висновками у справі.

Одноосібну експертизу призначають по різних приводах. Це може бути визначення:

- статевої зрілості або недоторканності;

- ступеня тяжкості завданих тілесних ушкоджень і т. д.

Порядок проведення судмедекспертизи одноосібного виду включає в себе повне обстеження об'єкта одним фахівцем, який потім і видає відповідний висновок. Проте інколи виникають питання, вирішення яких неможливо без знання тієї чи іншої медичної спеціальності. Наприклад, наявність венеричного захворювання або стан зору. В таких випадках проводиться експертиза за участю спеціалістів-консультантів. Дана процедура має бути оформлена ухвалою суду або постановою слідчого.

Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

Іноді перед судово-медичним експертом виникають досить складні питання, на які він не може відповісти одноосібно. В такому випадку слідчим можуть бути призначено кілька лікарів-експертів, що працюють у сфері судової медицини. Таким чином, створюється комісія. Її завданням є обговорення поставлених слідством питань, а також проведення первинного і додаткового дослідження.


У процесі комплексної експертизи беруть участь фахівці різних галузей знань. Це можуть бути професіонали судово-медичної справи, а також судові хіміки, автотехніки і т. д. При цьому застосовуються різні методи дослідження.

Необхідність призначення

Судово-медичну експертизу проводять у тих випадках, коли:

- необхідно встановити причину смерті або визначити особливості тілесних ушкоджень;

- виникають сумніви щодо осудності обвинуваченого;

- слід встановити фізичне і психічне здоров'я свідка чи потерпілого для визначення їх правильного сприйняття подій, що відбулися;

- необхідно встановити вік обвинуваченого, підозрюваного або потерпілого у зв'язку з відсутністю необхідних документів.

Медичних експертів викликають для огляду предметів, приміщень і місцевості з метою виявлення слідів злочинів. Такі фахівці беруть участь у освидетельствованиях потерпілих, підозрюваних чи свідків, а також у слідчих експериментах і при отриманні необхідних зразків для дослідження.

Умови проведення СМЕ

Як проходить судмедекспертиза? Цю процедуру проводять тільки в спеціальних закладах, якими є лікарні і поліклініки, амбулаторії, а також приміщення суду та слідчих органів. Обов'язковою умовою при цьому є наявність у судмедексперта відповідної освіти та сертифікату. І неважливо, співробітником державного або приватного закладу є цей фахівець. І в тому і в іншому випадку він буде нести за свої висновки повну кримінальну відповідальність.

Об'єкт дослідження

Залежно від поставленої мети проводять:

 • Судмедекспертизу живих осіб. Вона потрібна для визначення характеру, механізму, давності і наявності пошкоджень, а також тяжкості завданої шкоди здоров'ю.
 • Судмедекспертизу трупів. Завдання, яке стоїть перед даним дослідженням, полягає у визначенні причин смерті і її часу, а також виявленні пошкоджень, їх механізму, характеру і давності. При цьому визначається, чи є наявні травми причиною смерті.
 • Експертизу токсикологічну та хімічну. Об'єктами даного дослідження є рідини і органи людини. Їх перевіряють на присутність хімічних елементів.
 • Біологічну експертизу. Вона включає в себе цитологічне та медико-генетичне дослідження. Об'єктом даної експертизи є рідини і тканини людини. Мета дослідження – визначення групової приналежності, антигенів, спорідненості і т. д.
 • Гістологічну експертизу. Вона вивчає невеликі фрагменти внутрішніх органів і тканин. Мета такого дослідження – визначити патологічні відхилення на мікроскопічному рівні.
 • Судову експертизу наявних у справі медичних документів.
 • Ситуаційні, трасологічні та балістичні дослідження. Всі вони відносяться до медико-криміналістичної експертизи.
 • Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни


  Відведений час для видачі висновку

  Терміни проведення судмедекспертизи залежать від складності поставленого завдання, а також від набору і характеру необхідних досліджень. Часовий відлік починається з того моменту, коли спеціалістом від слідчих органів, прокуратури або суду отримано всі необхідні матеріали. Трапляється так, що по тим або іншим причинам терміни експертизи порушуються. Спеціаліст зобов'язаний повідомити про це ініціаторів дослідження і керівництво своєї організації.

  Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

  Так, протягом великого проміжку часу проводиться експертиза трупа або речових доказів. Це пов'язано з тривалістю процесу виявлення результатів лабораторних досліджень і аналізів. Саме тому терміни експертизи, наприклад, потерпілого у кримінальній справі ДТП, різні.

  Правила проведення

  Як проходить судмедекспертиза? При проведенні дослідження спеціаліст зобов'язаний дотримуватися певних правил, які закріплені в чинному законодавстві. А саме:

  - експерт повинен самостійно вибрати методику дослідження об'єкта, яка не суперечила б загальнолюдським принципами та нормативним актам;

  - проводити дослідження лише в тому випадку, коли попередньо вивчені всі матеріали цивільного та кримінального провадження;

  - проходження процедури повинно здійснюватися тільки вдень, у спеціально пристосованому для цього приміщенні і при нормальному температурному режимі.

  Як проходить судмедекспертиза неповнолітнього? З особливою увагою і ретельністю. Така тактика зумовлена нестабільністю психічного стану молодої людини.

  Підсумком проведеного дослідження має стати висновок судмедекспертизи. Без нього всі здійснені фахівцем дії вважаються незаконними.

  Проходження СМЕ особами, підлягають огляду

  Як проходить судово-медична експертиза живих осіб? При її здійсненні виконується ряд певних дій.

  Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

  До них відносять:

 • Роз'яснення питань, які ставляться експертом. Це необхідно для одержання більш точного результату дослідження. Експерт може ставити питання про механізм утворення травм, стан здоров'я, знаряддя, з допомогою якого були нанесені ушкодження, а також про поточний стан людини.
 • Добровільний показ тих ділянок тіла, які підлягають огляду. Ті обличчя, які зацікавлені в отриманні достовірних результатів дослідження, не повинні перешкоджати будь-яким експертними дій і зобов'язані співпрацювати з медиком. Іноді людина не дає згоду на добровільну демонстрацію пошкоджених ділянок тіла. У такому разі судмедекспертиза проводиться в примусовому порядку.
 • Достовірність

  Від чого залежить вірність суджень спеціаліста, які він внесе в акт судмедекспертизи? Це безпосередньо пов'язано з часом проведення дослідження. Справа в тому, що зафіксувати і дати висновок з певним фактам і пошкоджень експерт може лише протягом суворо обмеженого терміну.

  Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

  Достовірність експертизи залежить і від кваліфікації тих фахівців, на яких покладено завдання її проведення. У будь-якому випадку висновок СМЕ оцінюється судом. Саме цей орган приймає остаточне рішення про допустимість використання представленого акту як докази.

  Проведення незалежної СМЕ

  Звичайна судмедекспертиза призначається судом. Однак її висновок не є гарантією об'єктивного і точного результату. Це пов'язано з використанням неефективних та застарілих технологій, затягуванням початку проведення дослідження, а також недбалим ставленням дослідників до своїх трудових обов'язків. Іноді виявляються випадки підкупу працівників експертизи з метою подачі помилкових результатів. Виходячи з цього, сторони судового процесу вдаються до альтернативного рішення. Вони здійснюють за свій рахунок незалежну судову експертизу. Результати такого дослідження досить об'єктивні.

  Плюси і мінуси незалежної СМЕ

  Експертиза, проведена недержавними службами, володіє рядом переваг. Серед них:

  - висока швидкість проведення;

  - відмінна якість і точність результатів.

  Незалежна судмедекспертиза володіє єдиним недоліком. Ним є її значна вартість. Запитувана сума не завжди по кишені зацікавленим особам.

  Порядок здійснення незалежної СМЕ

  За свій рахунок судово-медичну експертизу можна провести в експертному бюро. Попередньо спеціаліст знайомиться з наявними матеріалами, готує приміщення і вибирає необхідну техніку.

  Як проходить судмедекспертиза: порядок проведення та терміни

  Експертиза людей для огляду проводиться на основі досудових матеріалів, у яких вказуються ті ділянки тіла, які необхідно оглянути і дослідити. Всі дії фіксуються в акті незалежної СМЕ. Для кращої фіксації травм, пошкоджень і шрамів експертом робляться фотографії, креслення та інші додатки.

  Такі дослідження дають сторонам можливість уникнути хибності, суб'єктивізму та неточності при оцінці наявних доказів. Висновки незалежної СМЕ мають таку ж юридичну силу, як і акти державних експертів.