Корисні поради
на всі випадки життя
» » Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Додано: 11.11.15
Рубрика: Цікаве

Західна Сибір, населення і господарство якій будуть описані далі, являє собою великий географічний регіон. Він розташований на території Євразії.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Загальні відомості

З півдня Сибіру межує з суміжними РФ країнами: Китаєм, Монголією, Казахстаном. З півночі до нього примикає Льодовитий океан. Західна частина Сибіру обмежується Уральськими горами, східна - вододільними хребтами Тихого океану. Письмові джерела, накопичені етнографічні, археологічні, фольклорні матеріали дозволяють пов'язати назву території з найменуванням етнічної групи, яка розселилася на частині лісостепової території Прииртиша в кінці 1000 до н. е. В неї входили предки угрів, які вступили в тривалий взаємодія з іншими спільнотами Казахстану та Західній Сибіру.
Походження назви

У топонімі "Сибір" відтворюється ім'я кагана Східно-тюркського каганату Шибирь-хан тюрк-шада. Назва пізніше закріпилося і за поселенням сипиров, що проживали на березі р Іртиш.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства
У першій половині 13-го століття монгольські воєначальники знали лісовий народ, що іменувався "шибир". З 2-ї половини 13-го і 14-му століттях Сибір вже досить широко зустрічається в якості назви певної території, що простяглася на північ від золотоординських кордонів володінь. Найменування використовувалося і в руських літописах. Так, в 15-му столітті в рукописах зустрічається "Сибірська земля". В літописах досить точно описується її розташування. Вона характеризується як територія в нижній течії Тобола і середньому Іртиша. Там, ймовірно, мешкали нащадки сипиров. Вони були значною мірою асимільовані тюркськими елементами. Це відрізняло їх від інших груп угрів на нижньому Іртиші і Приобье. В кінці 15-го століття виникла державність тобольских татар, а також тюркізованих угрів-сипиров. У результаті з'явилося Сибірське ханство. Разом з ним в 16-му столітті були відомі Мангазея, Югра та Тюменське ханство. Після того, як Московська Русь завоювала Астраханське і Казанське ханства, почалися переміщення у бік Сибіру. Просування пішло з походу Єрмака в 1582-му році.
Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства
Подальші періоди

У царський час Сибір стала аграрною провінцією. Вона також була місцем каторги й посилання. На рубежі 19-20 ст. була споруджена Транссибірська магістраль. Її будівництво дозволило переселити на територію понад 3 млн осіб. За рахунок припливу людей стало формуватися господарство Західної та Східної Сибіру. У радянський період аграрне виробництво знизилося. Це вплинуло на підвищення значення території в якості джерела гідроенергії і корисних копалин.

Ресурси і природні особливості

Клімат регіону різко-континентальний. Велика частина території зайнята Західно-Сибірської рівниною. У південній частині знаходяться гірські масиви Алтаю, Салаирский кряж, хребти Шорії, а також Кузнецький Алатау. У зв'язку з тим, що регіон проходить по всім природним зонам, від тундрової і до степової, то тут представлено все розмаїття ґрунтів, аж до чорнозему. Спеціалізація господарства Західного Сибіру виражена досить чітко. Вона обумовлюється якістю, складом і обсягом існуючих тут паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів. За рівнем забезпеченості різними корисними копалинами, показниками їх видобутку регіон знаходиться на провідному місці в країні.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства


Паливно-енергетичний комплекс

Саме за рахунок нього відбувалося активне розвиток господарства Західного Сибіру. На території знаходяться майже всі відомі види паливно-енергетичних ресурсів. Тут зустрічаються буре та кам'яне вугілля, газ, нафта, торф. Територія багата також енергетичними ресурсами нетрадиційних видів. Вуглеводневі родовища розташовуються в нафтогазоносної провінції Західної Сибіру. Вона знаходиться в межах Омській, Новосибірській, Томській і Тюменській областях, а також Ямало-Ненецького і Ханти-Мансійського АО. У цій частині зосереджено близько 58 % державних початкових запасів нафти і понад 60 % покладів газу. У Західній Сибіру вже видобуто більше 7-ми млрд тонн першого і 8 трлн м 3 другого ресурсу. Однак провінція відрізняється величезним потенціалом нафтогазоносності. На території є і нерозвідані запаси газу і нафти. Їх обсяги становлять 45 % і 56 % (відповідно) від загального початкового. Це говорить про порівняно низьку геологічної вивченості регіону.

НХК

Діючі галузі господарства Західного Сибіру поставляють близько 14 % загального валового продукту в країні. Серед існуючих економічних районів держави ця територія знаходиться в першій п'ятірці. За рахунок високої забезпеченості якісними ресурсами в регіоні добре сформовано промислове господарство. Західна Сибір випускає близько 12 % продукції. На території зосереджено понад 14 % основного фонду країни і 20 % продукції, що випускається будівельним комплексом Росії.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Промисловість

На ній базується господарство Західної Сибіру. На частку промислового комплексу припадає 74 % від сумарного обсягу ВРП регіону. Цей сектор відрізняється чітко вираженою спеціалізацією. Звідси поставляється велика частина палива (вугілля, нафти і газу) в інші регіони. Господарство Західної Сибіру немислимо без електроенергетики, нафтохімічної та хімічної промисловості, машинобудування. Всі вони тісно пов'язані з паливною здобиччю. Хімічний комплекс представлений підприємствами Тобольська, Томська і Омська, а також Кемеровської області. Машинобудівні заводи випускають продукцію для енергетичного комплексу, для вугільної промисловості і верстатобудування. Незважаючи на унікальність своєї структури, господарство Західної Сибіру понесло значні втрати в 90-ті роки. Промислова продукція знизилася майже вдвічі. Близько 30% припадає зараз на вантажообіг автотранспорту. 65 % дореформеного рівня займає сільське господарство Західної Сибіру.


Електроенергетика

За рівнем споживання регіон займає третю позицію в країні. Основною сферою використання електроенергії виступає промисловий комплекс. Постачання споживачів здійснюється за рахунок станцій ОЕС Уралу і ОЕС Сибіру. Основа електроенергетики території - великі ТЕЦ і КЕС. Вони працюють на попутному газі в Томській і Тюменській областях, а також вугіллі (в Новосибірській і Кемеровській обл. - на місцевому, в Омській - на дальнепривозном). Район вважається практично самосбалансированним по електроенергії.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Актуальні напрямки роботи

Західно-Сибірська територія в перспективі залишається основою для формування паливно-енергетичного комплексу Росії. З цього випливає, що першочерговими для району напрямками повинні стати:

  • Вдосконалення вугільного та нафтогазового комплексів.
  • Соціальне забезпечення працівників промисловості.
  • Вдосконалення ТЕБ у регіоні. В першу чергу ця задача реалізується за рахунок електрифікації, газифікації, виконання технологічного і технічного переозброєння майже всіх діючих економічних сфер.
  • Вирішення екологічних питань в основних вугле-, газо - і нафтодобувних галузях регіону.

Західна Сибір: населення і господарство. Західна Сибір: основні галузі господарства

Висновок

Західна Сибір вважається одним з найбагатших за природними ресурсами регіоном країни. Тут представлена величезна різноманітність запасів. Дослідження та освоєння території, однак, може в першу чергу кліматичними умовами. Віддаленість регіону від адміністративного центру держави не дозволяє в повній мірі вивчити і вирішити всі проблеми території. Тим не менш у планах Уряду закладені програми розвитку господарства Західного Сибіру. Зусилля в першу чергу будуть спрямовані на залучення робочої сили в регіон. Для цього розроблені спеціальні соціальні програми, створюються відповідні умови для людей. Йде і поступова модернізація обладнання підприємств.