Корисні поради
на всі випадки життя
» » Що таке складський облік? Способи ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Що таке складський облік? Способи ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Додано: 07.11.15
Рубрика: Бізнес

Успішна робота підприємства складається з сумарного впливу різних факторів і грамотного виконання ключових функцій. При цьому варто відзначити, що правильний облік товару можна віднести до одного з основних умов стабільної роботи компанії.

Складський облік

Це поняття використовується для визначення постійного кількісного і сортового обліку, здійснюваного на складі. Без обліку товарів, розміщених на складі, важко забезпечити їх збереження. Для такого процесу використовується картка складського обліку матеріалів, яка є затвердженої законодавством формою для фіксації руху на складі матеріалів окремого виду, розміру і сорту. Заповнюються вони на кожен номенклатурний номер матеріалу. Їх веденням займається матеріально відповідальна особа, наприклад завідувач складом або комірник.
Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Перед тим як довірити комірнику матеріальні запаси підприємства, з ним, як правило, укладається договір. У ньому описуються види робіт, які виконує працівник, і ступінь відповідальності випадку втрати або ушкодження продукції, що зберігається на складі.

Організація складського обліку

Грамотно організований процес обліку матеріалів, розміщених на території складу, - це дуже важливий і потрібний сегмент діяльності організації. Для ефективної роботи складу використовується дві найпоширеніші системи обліку: партіонності та сортова. Але незалежно від того, який вибір буде зроблений, матеріально відповідальні працівники будуть вести облік продукції компанії в натуральному вираженні. Дана процедура здійснюється за допомогою використання прибуткових і видаткових товарних ордерів.
Якщо брати до уваги інформацію, яку містять методички з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів компанії, то можна зробити висновок, що ведення аналітичного обліку ТМЦ здійснюється за допомогою використання сальдового методу або оборотних накладних. При даних підходи проведення обліку здійснюється в розрізі кожного місця зберігання, а також всередині них з фіксацією номенклатурних номерів, різних товарних груп, синтетичних і субрахунків.

Використання карток

Складський облік матеріалів, основою для якого є оборотні відомості, у більшості випадків передбачає застосування двох вищезгаданих способів. Це дозволяє оптимізувати роботу складу та досягти більш високого рівня продуктивності.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

При першому варіанті використовується картка складського обліку, які відкриваються на кожний вид товарно-матеріальної цінності, що зберігається на складі. В ній відображаються кількісно-сумові дані, що, по суті, є рух матеріалів. Підставою для заповнення таких карток є первинні облікові документи.

Ведення складського обліку за допомогою карток також передбачає відображення залишків на перше число і розрахунок обороту за місяць. За допомогою такої документації здійснюється складання оборотних відомостей по кожному складу окремо. До того ж дані тих карток, які знаходяться в бухгалтерії, звіряються з документацією, що знаходиться на складі.

Можливий і такий варіант, при якому картки обліку не ведуться в бухгалтерії. У цьому випадку видаткова і прибуткова документація групується за номенклатурними номерами. Після з допомогою цих документів проводиться підрахунок підсумків за місяць, причому дані по витратах і парафіям фіксуються окремо. Далі ці дані відображаються в оборотній відомості. Ті залишки, які були виведені в цих відомостях, порівнюються із залишками, зафіксованими у картках обліку на складі.


Сальдовий облік

Дана форма складського обліку відрізняється від попередньої. Ключова відмінність зводиться до того, що якісний і сумовий облік в розрізі ТМЦ у бухгалтерії не ведеться. Оборотні відомості, відповідно, також не складаються.

При даному виді організації роботи складу облік ТМЦ проводиться в розрізі субрахунків, товарних груп і балансових рахунків, які використовуються для обліку товарно-матеріальних цінностей виключно в грошовому вираженні. Облік проводиться матеріально відповідальними особами. Для цього процесу використовується книга складського обліку або відповідний журнал.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Що стосується бухгалтерії, то вона займається прийомом первинної облікової документації від матеріально відповідальних осіб і згодом перевіряє отримані дані. Коли процес звірки завершено, ті залишки матеріалів, які були зафіксовані на перше число, переносяться в сальдову відомість.

Партіонний облік

Торгівля і склад в даному випадку організовані таким чином, що конкретна партія товару зберігається окремо. Причому на кожну з них комірник виписує партионную картку в двох примірниках. Для реєстрації таких карт використовується спеціальна книга. При цьому саме номер прийнятої партії є номером реєстрації в даній книзі. Після внесення потрібної інформації один примірник передається в бухгалтерію, а інший залишається на складі і виконує функцію регістри складського обліку.

Варто відзначити той факт, що в якості партії визначається ТМЦ одного найменування. Даний товар при цьому повинен бути поставлений одним постачальником. Що стосується кількості доставок, то їх може бути кілька.


При заповненні партионной карти працівник складу повинен вказати дату складання, номер, час заповнення акта про приймання товару, вид транспорту, реквізити постачальника, номер і дату накладної, найменування продукції, місце відправлення, а також масу і сорт.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Складський облік матеріалів, в якому використовується партіонний метод передбачає відображення під час відпуску товару дати цієї дії, номери витратного товарного документа, виду транспорту, найменування одержувача, кількості і сорту відпущеної продукції. В цей же час у видатковому документі вказується номер партионной карти.

Коли всі запаси конкретної партії виявляються витрачені, завідувач складом і товарознавець ставлять свої підписи на карті і передають її в бухгалтерію, де вона згодом буде перевірена.

Можливо, що під час перевірки буде виявлено недостачу. У цьому випадку складський облік передбачає такі дії: бухгалтер до проведення наступної інвентаризації списує недостачу на витрати звернення, але лише за умови, що вона була в межах норм природного убутку. Якщо ж норми були перевищені, то недостача повинна стягуватися з тих осіб, які несуть матеріальну відповідальність за продукцію, що зберігається на складі.

Також варто враховувати ту інформацію, що партіонності система складського обліку включає складання акта на повністю витрачену партію ТМЦ.

Як використовуються складські журнали при сортовому обліку?

Якщо застосовується такий спосіб ведення обліку, то комірник відкриває одну або кілька сторінок в товарному журналі на кожний сорт і найменування продукції. Також може бути заведена окрема картка. Кількість сторінок залежить від об'єму операцій, які проводяться з прийому і витраті.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

У заголовку картки або сторінки журналу необхідно вказати артикул, найменування, сорт і інші ознаки, які відрізняють конкретний товар. Місце, що залишилося на сторінці використовується для відображення приходу, витрат і залишків продукції.

Книга складського обліку (журнал) необхідна для фіксації даних при оформленні кожного прибуткового або видаткового документа.

Законодавство дозволяє використовувати різні форми журналів. В якості прикладу можна навести товарний журнал за формою N МХ-2. Вести його зобов'язаний комірник або інша відповідальна особа. Підставою для його заповнення є документи про прийом і видачу ТМЦ, здані на зберігання. В такому журналі зазначаються такі дані:

- дата, коли ТМЦ були прийняті на зберігання;

- підрозділ, яке передало складу товарно-матеріальні цінності;

- найменування, ціна, кількість, одиниці виміру ТМЦ;

- номер і дата документів, які використовувалися під час видавання і приймання продукції;

- місце зберігання.

Для того щоб товар був прийнятий на зберігання і згодом виданий, необхідно засвідчення відповідної документації підписами комірника і завідуючого складом.

Грамотно організувати складський облік кількісного типу, при якому фіксуються рух і залишки продукції, допоможуть різні види товарних журналів, за допомогою яких ведеться облік товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання, а також фіксація їх витрати. Подібні відомості можуть відображуватися також у вигляді відомостей.

Як проводиться уцінка ТМЦ?

Торгівля і склад неминуче пов'язані з таким явищами, як старіння товарів, а також зниження попиту на них або втрата якості. Ці проблеми не можна ігнорувати, і для їх ефективного вирішення використовується процес уцінки. Для її оформлення знадобиться акт уцінки матеріально-товарних цінностей.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Складати і підписувати його потрібно у двох примірниках. Роблять це відповідальні обличчя, які представляють спеціальну комісію. Одна копія залишається у завідувача складом (її потрібно зберігати), друга відправляється в бухгалтерію. У деяких ситуаціях один примірник може бути прикріплений до товарної накладної. Робиться це для подальшої передачі даного документа організації, що займається продажем уціненого товару, або з метою повернення виробнику.

Системи управління складом

Однією з ключових завдань будь-якого бізнесу є автоматизація та оптимізація всіх внутрішніх процесів підприємства. Це дозволить заощадити час і підвищити якість обслуговування.

Склад не є винятком. Для того щоб прискорити різні процеси, що мають відношення до прийому і витраті товару, використовується програма складського обліку. Вона може мати різний вигляд і структуру, але функції такого програмного забезпечення залишаються незмінними.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

Мова йде про наступні можливості:

- розподіл продукції на складі за місцями збереження, партіям та відповідальним особам;

- можливість динамічного перерахунку складських залишків;

- відстеження вантажів за маршрутами руху;

- використання різних способів формування ціни товару;

- інвентаризація і подальше формування актуальною звітності згідно з її результатами;

- формування прибутково-складських ордерів;

- переоцінка товару внаслідок впливу різних чинників, що формують його вартість;

- управління складом.

Добре складена програма складського обліку дозволяє налагодити ефективну роботу транзитного товарного складу, а також складських приміщень, що мають загальне призначення. Також практикується використання електронного аналога картки складського обліку, яка володіє всіма актуальними фільтрами. Мова йде про відстеження інформації за такими напрямами:

- валюта, використовувана для оплати товару (за слічітельной відомості, акта про надлишки та недостачі, відомості фактичної наявності та ін);

- партія продукції, терміни її зберігання, дата закінчення дії сертифікатів;

- різні види операцій з ТМЦ;

- цільове призначення;

- пересортиця;

- матеріально-відповідальні обличчя;

- операції укомплектування та розукомплектування матеріальних цінностей на складі.

Як правило, такий автоматизований складський облік допрацьовується розробником з урахуванням індивідуальних особливостей конкретного бізнесу клієнта.

Актуальні програми

Для ефективної організації роботи складу може використовуватися різне програмне забезпечення. Але одним з найбільш популярних варіантів є «1С Складський облік». Цей софт має певні переваги, які приваблюють безліч компаній, інтегруючих дану програму в роботу своїх складів.

Ключові функції виглядають наступним чином:

- швидкий і своєчасний облік матеріальних цінностей, їх приходу і переміщення;

- точне ведення всієї складської документації;

- своєчасне та зручне ведення складського журналу (карток);

- наявність всіх необхідних інструментів для коректного проведення інвентаризації;

- представлення та обробка системи складських приміщень.

За допомогою даного програмного забезпечення можна якісно охопити кілька напрямків господарської діяльності підприємства. Мова йде про керування правилами продажу, запасами, фінансами, закупівлями і доставкою товарів. До основних переваг "1С" можна віднести простоту використання програми, можливість її корекції з урахуванням потреб конкретної організації і повна відповідність нормам російського законодавства.

Що таке складський облік? Спобличчя ведення складського обліку. Організація обліку, відповідальність, програми

При бажанні можна скористатися і іншими програмами: «СуперСклад», «Товар-гроші-товар» та іншими.

Висновок

Очевидно, що робота складу відіграє не останню роль у побудові ефективної діяльності компанії. Тому від рівня організації складських функцій залежить якість сервісу, швидкість доставки і стан процесу продажів в цілому. Таким чином, будь-яка компанія, зацікавлена в успішному побудові циклу продажу і доставки продукції, повинна якісно організувати облік товару.