Корисні поради
на всі випадки життя
» » У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

Додано: 23.11.15
Рубрика: Цікаве

Відмінність міфу від казки неочевидно. Для сучасної людини обидва типи оповідання розповідають про чудеса, пригоди героїв (людей, тварин або богів), наділених надприродними якостями. Однак, якщо придивитися, відмінність міфу від казки помітити не так вже й складно. Це стосується і легенди. Міф можна назвати прабатьком обох жанрів. У кожного з них є щось від предка, але і казка, легенда відрізняються від нього цілим набором особливостей.

Джерело

Міф — результат переосмислення людьми всіх явищ, що відбуваються на їхніх очах, що визначають або супроводжують життя. Спочатку він виконував функції, які сьогодні взяла на себе наука. Міф пояснював, що, звідки і чому береться, за якими правилами живе Всесвіт, з чого все почалося. Сьогодні ми сприймаємо його як гарне оповідання про космічних процесах або кілька наївне уявлення наших предків про етіології (походження) окремих предметів і явищ. У давнину ж міфи виступали в якості концентрації світоглядних істин, противопоставляемих буденного розуміння.

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?
Сюжети

Міфи різних народів завжди розповідають про далеких доісторичних часах. Одна з найголовніших функцій — пояснювати виникнення речей, живих істот і природних явищ. Найпоширеніші міфологічні сюжети — походження світу, богів і героїв, поява перших людей і так далі.

Реальність викладених у міфі подій не піддавалася сумніву. Показовий у цьому сенсі приклад — праці античних філософів. Для Геродота, Тита Лівія та інших істориків давнину саме міфи служили головним джерелом інформації про минуле.

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?
В основі сюжетів лежить тісний взаємозв'язок реального і невидимого світів. Причому другий майже завжди визначається першим. Міфи розповідають про потойбічних істот, їх особливості і спобличчя взаємодії з ними. Вони пояснюють, як потрібно поклонятися богам, ніж їх можна задобрити або прогнівити.

Спадкоємиця

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

Подібності та відмінності міфів і казок, принаймні, їх суть, стають інтуїтивно зрозумілими після визначення більш давнього компонента цієї пари як концентрованої форми світогляду та основних думок далеких предків сучасних народів. Позначимо їх більш конкретно.

Казки з міфу ростуть. Це положення підтримується більшістю дослідників питання. Вони запозичують багато сюжети, деяких героїв. Казки завжди мають у своєму складі чарівний, фантастичний компонент. У цьому їх схожість зі своїм «предком».

Бувальщина і небилиця

Для того щоб зрозуміти, як відрізнити міф від казки, необхідно звернути увагу на зміст розповіді, а також на його мету. Якщо згадати Попелюшку, дівчинку з сірниками або будь-яку історію з участю Баби-Яги, ні в одному з прикладів не вдасться знайти пояснення природних або космічних процесів. Казки не викладають пристрій світу і не розповідають про походження живих істот або предметів. Більш того, вони і в найдавніші часи нікому, за винятком хіба що зовсім маленьких дітей, не здавалися розповіддю про реальних подіях. Відмінність міфу від казки в тому, що події, описані в першому, не піддавалися сумніву. Казка ж і оповідачем і слухачем спочатку визначалася як вигадка.

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?


Казка — брехня, та в ній натяк

Одна з цілей існування всім відомих оповідань про Червону Шапочку або Іванушке-дурника — розвага слухачів. Однак цим роль казок в нашому житті не вичерпується. Вони не описують закони космічні, але пояснюють багато соціальні, сімейні, племінні, суспільні принципи і норми. Найпоширеніший сюжет — утиск героїні з боку мачухи і її дочок. Дослідники часто інтерпретують його як розповідь про ймовірні наслідки шлюбу з представниками надто далекого племені.

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

Багато казки оповідають про перипетії героїв, які перебувають на невисоких щаблях соціальної драбини (і це ще одна відмінність міфу від казки: у першому герої частіше спочатку мають ряд переваг по відношенню до інших персонажів). Іванушка-дурник, сироти, скривджені й обділені по ходу історії після випробувань і зустрічей з чудовими помічниками отримують багатства, царівну і півцарства на додачу. Багато сюжети, які описують події в конкретній сім'ї, насправді оповідають про процеси племінного або народного масштабу. Деякі ж являють слухачеві обличчясту історію, з якої кожен може вичленувати щось корисне для себе.

Профанне і сакральне

Відмінність міфу від казки коротко можна сформулювати наступним чином:

  • казка — вигадка, міф — реальність для наших далеких предків;
  • казка створюється, читається і слухається для розваги, міф належить області сакрального, в деяких випадках навіть не кожному дозволялося його знати;
  • казка оповідає про обличчясте горе чи щастя персонажів, сімейної або племінної історії, в міфі в центрі уваги - події глобальні, його герої завжди наділені надлюдськими властивостями;
  • казка повчає, описує соціальні процеси, міф пояснює устрій світу.

Відмінність міфу від казки на прикладі історій, викладених братами Грімм, і античних сюжетів побачити досить просто. Проте так буває не завжди. Архаїчні казки, з'явилися першими, виростають безпосередньо з міфу і часто запозичують у нього героїв і логіку сюжету. Але і в цьому випадку при детальному розгляді можна виділити елементи, що перетворюють священне оповідання просто цікаву історію зі змістом.


Легенда

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

Відмінність міфу від казки криється і в часі описуваних подій. Перший оповідає про найдавнішої епохи. Сюжет казки, як правило, поза часом: практично неможливо визначити, коли відбувалися ті чи інші події. Це ж стосується і місця дії. Характерною ознакою легенди — ще одного жанру, який у свідомості багатьох ідентичний міфу, — є саме час. Описувані події відбуваються в певну історичну епоху. Точність датування рідко у кого викликає сумніви. І тут криється схожість міфів і легенд: вони мисляться як опис реальних подій. Спільним у двох жанрів є і наявність фантастичного компонента.

Відмінність міфу від легенди і казки криється і в сюжеті. Перший, як уже було сказано, оповідає про діяння героїв і богів, які відображаються на всій Всесвіту і пояснюють ті чи інші її закони. У легенді викладаються історичні події, що відбувалися з людьми, причому часто дійсно мали місце в реальності. Вони нерідко прикрашають і доповнюються ефектними деталями, містичними і фантастичними елементами.

Перекази

Легенда, як і казка, втрачає елемент сакральності. Її герої діють у більш пізніше, ніж у міфі, час. Часто їх існування в реальності доводиться багатьма іншими джерелами. При цьому в європейській традиції в легендах розповідалося про діяння персонажів священної історії. Оповідання ж про події мирського життя називалися переказами. Часто такий опис не супроводжувалося фантастичними доповненнями.

Перекази і легенди відрізняються один від одного далеко не у всіх культурах. Кордон між ними можна провести тільки в тому суспільстві, де на зміну раннім міфологічним системам прийшла нова єдина релігія (християнство або іслам).

Міфологія і релігія

У чому полягає відмінність міфу від казки та легенди?

Якщо відмінність міфу від казки в літературі для багатьох є очевидним, то ще більше непомітний для недосвідченого в питанні людини межа, що розділяє міф і релігію. Протягом історії цією темою займалися багато вчених. Деякі намагалися очистити релігію від домішки міфології, інші звеличували другу і недовірливо ставилися до першої. Сьогодні для дослідників є очевидною глибока зв'язок цих двох понять і систем.

Як вже говорилося, міфи виступають в якості еквівалента сучасної науки на певному етапі розвитку людства. Вони пояснюють пристрій світу і в цій своїй функції далекі від релігії. У той же час міфи обґрунтовують норми поведінки, звичаї. Вони обґрунтовують незмінність багатьох соціальних обрядів і заборон, наділяють їх сакральностью. Так з міфів виростають релігійні звичаї. Послідовність обрядових дій, необхідність заборон обумовлені тим, що саме так чинили боги або герої, зображені в міфі. Проте релігію не можна назвати вторинним утворенням. Для багатьох послідовників того чи іншого культу міфологія не мала великого значення. В її розповіді необов'язково було вірити. Важливим при цьому вважалося поклоніння богам і знання ритуалу. Таким чином, релігія та міфологія зберігали певну незалежність один від одного і на ранніх етапах розвитку суспільства. І в більшості випадків неможливо визначити першість одного по відношенню до іншого.

Відмінність міфу від казки і релігії, від легенди і перекази стає зрозумілим тільки після детального розгляду кожної категорії окремо. Міф можна назвати родоначальником майже всіх літературних жанрів і навіть самого мистецтва оповідання. Трохи інакше справа йде з релігією. Міфологія тісно з нею пов'язана, але не є її джерелом. Вона пояснює багато релігійні обряди, але часто виявляється і непотрібним, обтяжливим компонентом.